Biuletyn Informacji Publicznej Status prawny oraz forma prawna - Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Siedlcach

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Siedlcach
Ostatnia aktualizacja strony: 04.09.2018, 21:59

Status prawny oraz forma prawna

Poniedziałek, 09 lutego 2015

Status prawny oraz forma prawna

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Siedlcach działa w szczególności na podstawie: ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 112 poz. 744 ze zm.); ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885 j.t. z późn. zm.) zarządzenia Nr 1 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie organizacji wojewódzkich, powiatowych i granicznych inspektoratów weterynarii (Dz. Urz. Min. Rol. i Roz. Wsi Nr 3, poz. 3, z późn. zm.); Statutu oraz Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Siedlcach.

Metadane

Data publikacji : 09.02.2015
Podmiot udostępniający informację:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Siedlcach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Administrator
Osoba udostępniająca informację:
Administrator
©2006-2019 Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Siedlcach. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL